تفسیر دوبعدی داده‌های VLF هوابرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی‌

نویسندگان

مؤسسة ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

چکیده

داده‌های VLF اثرات دو‌بعدی قابل ملاحظه را نشان می‌دهند. وارون‌سازی دو‌بعدی مزایای متعددی را هنگامی که روی داده‌های پروفیل‌های VLF اعمال می‌شوند، بیان می‌کند. نخست آن‌که برآوردی کمی از هدایت‌ویژه‌های سنگ کف به دور از رساناها فراهم می‌کند. دوم این که، ارتباط بین قسمت‌های حقیقی و مجازی بردار تیپر، اطلاعاتی را در مورد عمق رساناها فراهم می‌کند. در این مقاله، یک مدل مصنوعی از یک همبری عمودی و یک پروفیل داده‌های VLF هوابرد مورد بحث قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

تفسیر دوبعدی داده‌های VLF هوابرد

نویسندگان [English]

  • behroz oskoei
  • Ahmad ali Behrozmand