مقایسه ساختار دینامیکی پدیده بلاکینگ با مودون‌ها در شاره‌های ژئوفیزیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی‌

نویسندگان

مؤسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

چکیده

در این مقاله، ضمن معرفی اساس فیزیکی ـ ریاضی جواب‌های مودونی برای معادله تاوایی پتانسیلی زمین‌گردوار در شاره‌های ژئوفیزیکی، ارتباط آنها با بلاکینگ بررسی می‌شود. برای این کار، ابتدا یک رویداد بلاکینگ که در بازه زمانی هشتم تا دوازدهم آذر ماه 1383 اتفاق افتاده است و ساختاری دوقطبی شبیه به مودون فشارورد هم ارز دارد، انتخاب شد. سپس، نقشه‌های هم‌دیدی مربوطه در سطوح فشاری متفاوت بررسی و تاوایی پتانسیلی زمین‌گردوار (q) و تابع جریان (ψ) در سطح 300 هکتوپاسکال محاسبه شده است.
مشاهده می‌شود که این بلاکینگ با ظهور یک مرکز بریده از مقادیر کم q در نقشه‌های تاوایی پتانسیلی زمین‌گردوار در سطح 300 هکتوپاسکال همراه است. این مرکز بریده درست در منطقه پرارتفاع بلاکینگ قرار دارد. به علاوه، نمودارq  برحسب ψ برای نواحی بلاک شده و بلاک نشده، ساختار دینامیکی متفاوت و مجزای ناحیه بلاکینگ از محیط اطرافش را نشان می‌دهد. مقایسه این نمودار مشاهداتی با نمودار نظری آن، حاکی از شباهت ساختار این بلاکینگ با یک مودون فشارورد هم ارز در یک جریان غربی است.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

مقایسه ساختار دینامیکی پدیده بلاکینگ با مودون‌ها در شاره‌های ژئوفیزیکی

نویسندگان [English]

  • roholallah Azad
  • farhang Ahmadi-givi
  • Alireza mohebolhojeh