استفاده از فیلتر مشتق قائم با مرتبه‌های متفاوت در تفسیر بی‌هنجاری‌های میدان پتانسیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی‌

نویسندگان

دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه یزد

چکیده

از مشتق قائم درنقش فیلتر به‌طور گسترده در مرحله تفسیر بی‌هنجاری‌های میدان پتانسیل استفاده می‌شود. با استفاده از این فیلتر جزئیات موجود در نقشه برجسته‌تر و بی‌هنجاری‌ها متمایزتر می‌شوند. لیکن مشکل استفاده از این نوع فیلتر این است که با کاربرد آن ضمن برجسته‌شدن بی‌هنجاری‌ها (سیگنال‌ها) نوفه‌های موجود در نقشه نیز برجسته می‌شود. به‌طور معمولاً استفاده از این فیلتر به مشتق قائم مرتبه اول و دوم محدود می‌شود. اخیراً در روش جدیدی از فیلتر مشتق قائم با مرتبه غیرصحیح(اعشاری) استفاده می‌شود تا تعادلی مناسب بین نوفه و سیگنال موجود در تصویر برقرار شود. این روش هنگامی مفید است که تغییرات بی‌هنجاری برداشت شده در سرتاسر نقشه یکنواخت باشد. به‌همین دلیل روش جامع و انعطاف‌پذیر نسبت به ماهیت گوناگون داده‌ها تهیه نقشه‌ای است که مرتبه مشتق قائم در نقاط گوناگون آن متفاوت باشد. این روش بر مبنای انحراف استاندارد داده‌های قرار‌گرفته در پنجره‌ای با ابعاد معین که روی داده‌ها حرکت می‌کند استوار است. در این نوشته کاربرد این روش روی داده‌های مصنوعی مدل منشور قائم و همچنین روی داده‌های مغناطیس هوایی چهارگوش آباده و داده‌های گرانی حوزه وایت‌واترزرند افریقای جنوبی شرح داده شده است.
 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The use of vertical derivative filter with different orders in interpretation of potential fields anomalies

نویسندگان [English]

  • Kamal Alamdar
  • Abdolhamid Ansari
چکیده [English]

Vertical derivative is used in interpretation of potential field anomalies extensively. This filter enhances the details and sharpens anomalies. However difficulty is that by this filter the noises are increased as signals are enhanced. This filter is used with first and second orders normally. However recently vertical derivative is applied with non – integer order, in order to produce a good equilibrium between signal and noise. This method is preferred when anomaly variation throughout the survey area is uniform.  In this regard in areas with different types of data compiling a map with different order of vertical derivative is the best methodology. This method is based on calculating standard deviation on a moving window over the study area. In this paper the application of this method on vertical prismatic model and over aeromagnetic data of Abadeh region are discussed.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vertical derivatives
  • non- integer
  • Standard Deviation
  • Gravity
  • Magnetic
  • Abadeh quadrangle