کلیدواژه‌ها = بارش
پیش بینی میانگین بارش ماهانه در شمال غرب ایران با بکارگیری روشهای یادگیری ماشین و دورپیوندها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آذر 1402

10.30499/ijg.2023.419982.1544

مرتضی پاکدامن؛ ابراهیم فتاحی؛ زهره جوانشیری


ارزیابی داده‌های مدل‌های اقلیمی CMIP5 در مقابل داده‌های مشاهده‌ای ایران

دوره 11، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 40-53

جعفر معصوم پورسماکوش؛ مرتضی میری؛ فاطمه پورکمر


تأثیر هواویزها بر بارش در شرایط رطوبت‌های نسبی متفاوت: مطالعه موردی

دوره 11، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 135-155

فاطمه زارعی؛ مریم قرایلو؛ امید علیزاده چوبری


کنترل کیفی داده‌های رادار هواشناسی با استفاده از ساختار افقی و قائم برگشت‌پذیری

دوره 10، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 120-131

محمود صفر؛ فرهنگ احمدی گیوی؛ یحیی گلستانی


مقایسه عملکرد الگوریتم ICA و حالت ترکیب شده آن با فازی (FUZZY-ICA) در پیش‌بینی بارش روزانه

دوره 10، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 1-14

امیرمحمد رخ‌شاد؛ بهرام بختیاری؛ کورش قادری


الگوهای همدیدی در دوران همراه و بدون بارش همزمان با چیرگی فاز 1 دیده :MJO مطالعه موردی جنوب باختری ایران

دوره 10، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 73-87

سید محمد جعفر ناظم‌السادات؛ آرزو رستم‌پور؛ کوکب شاهقلیان


کاربرد وایازش خطی چندمتغیره در پس‌پردازش مقادیر بارش حاصل از مدل RegCM4

دوره 9، شماره 4، دی 1394، صفحه 19-33

صدیقه لوک‌زاده؛ نوذر قهرمان؛ جواد بذرافشان؛ ایمان بابائیان؛ زهرا آقا شریعتمداری


معرفی و مقایسه پایگاه‌هایداده بارشی و اسفزاریTRMM

دوره 8، شماره 4، دی 1393

سید ابوالفضل مسعودیان؛ فاطمه رعیت‌‌پیشه؛ محمد‌صادق کیخسروی کیانی


بررسی پیش‌بینی‌‌‌های مدل WRFبرای آب بارش‌شو و ارتباط آن بابرآوردبارش به کمک داده‌های رادار تهران

دوره 8، شماره 3، مهر 1393

امیر محمدیها؛ محمد حسین معماریان؛ مجید آزادی؛ محمد ریحانی پروری


پس‌پردازش برون‌داد مدل دینامیکی MRI-CGCM3 برای پیش‌بینی فصلی بارش استان خراسان رضوی

دوره 7، شماره 3، آذر 1392، صفحه 119-133

ایمان بابائیان؛ مریم کریمیان؛ راهله مدیریان