پیام تسلیت

پیام تسلیت

جناب آقای دکتر وحید ابراهیم زاده اردستانی عضو محترم هیات تحریریه مجله ژئوفیزیک ایران بدین وسیله از طرف جامعه ژئوفیزیک کشور درگذشت پدر گرامی تان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، برای آن مرحوم علو درجات و رحمت الهی و برای جنابعالی و بازماندگان آن عزیز از دست رفته  صبر، شکیبایی و سلامتی آرزومندیم.

انجمن ژئوفیزیک ایران