تفکیک و بازسازی چشمه‌های گرانی باقی‌مانده و منطقه‌ای در حوزه تبدیل موجک

نویسندگان

شرکت کیان کاوان زمین

چکیده

تبدیل موجک روشی است برای برآورد پارامترهای هندسی مقاطع دوبُعدی چشمه‌های گرانی که در آن، تبدیل موجک پیوسته موقعیت تکینگی­های میدان پتانسیل را با یک الگوی هندسی مخروطی‌‌شکل که راس آن به سمت محل گوشه­های مقطع چشمه متمایل است، نشان می­دهد. در یک چارچوب فضا-مقیاس، تبدیل موجک پیوستهدر دامنه مقیاس­های خاصی که به طول موج بی‌هنجاری چشمه هدف بستگی دارد، خطوطی که برازش نقاط بیشینه ضرایب موجک هستند، همدیگر را در محل چشمه نقطه­ای یا امتداد لبه­های چشمه بی‌هنجاری قطع می­کنند (روش تحلیل چند‌‌مقیاسی لبه). اما درصورتی‌که بی‌هنجاری‌‌های مشاهده شده برهم‌نهی اثرات چشمه­های گوناگون باشند، روش ذکر شده، اعماق واقعی لبه­های چشمه­های عمیق را آشکارسازی نخواهد کرد. ازاین‌رو با استفاده از خاصیت جداسازی تبدیل موجک گسسته،  سیگنال بی‌هنجاری کل در چندین تراز که براساس نوارهای بسامدی از بالا به پایین تقسیم­بندی می­شود، تفکیک­پذیر است. این روش روی داده­های مصنوعی حاصل از یک مدل ترکیبی که در آن چشمه کم­عمق ساختاری با سطح مقطع مثلثی بر بالای نقطه تقاطع دو ذوذنقه با امتداد نامحدود که سطح مقطع ساختار چشمه عمیق  قرار گرفته اِعمال شده است. بنابراین، اثرات سطحی بیشتر در ترازهای پایین و اثرات عمیق در ترازهای بالا است. پس به‌منظور تضعیف اثرات سطحی، بخش زیادی از ضرایب بازسازی موجک سیگنال، در ترازهای پایین میرا شده است و درنهایت، کل ضرایب موجک بازسازی شده و سیگنال بی‌هنجاری پالایش شده، که بیشتر ناشی از اثرات عمیق‌اند به­دست آمده است. آن‌گاه  با روش تبدیل موجک پیوسته سیگنال حاصل تحلیل شده و گوشه­های مقطع چشمه عمیق برآورد شده است. پس، با استفاده از ترکیب خاصیت تبدیل موجک گسسته به مثابه یک ابزار توانمند در جداسازی، و تبدیل موجک پیوسته، اثرات چشمه­های عمیق از سطحی بازسازی شده است. همچنین این روش روی داده­های همراه با نوفه 4% اِعمال شده است.
    داده­های واقعی مورد استفاده، مربوط به منطقه ساردینیای ایتالیا است. از لحاظ زمین­شناسی این منطقه شامل بستر پالوزوئیک عمدتا با سنگ‌های دگرگون گرانیتی است که زون شرقی آن با ریفت اولیگو­- میوسن یا ریفت ساردینیا با روند شمالی-­جنوبی قطع شده است و شامل گرابن کامپی­دانو است. گرابن بین خلیج اوریستانو و خلیج کاگلیاری قرار گرفته و در بخش جنوبی خشکی ساردینیا گسترش پیدا کرده است. بخش بالایی فرو رفتگی آن با توالی پلیوسن­-کواترنری که عمدتا از رسوبات قاره­ای و گدازه­های بازالتی تشکیل یافته پُر شده است. در این تحقیق، با اِعمال این روش روی یک نیم‌‌رُخ از داده­ها شامل 334 ایستگاه و فاصله برداشت 6/0 کیلومتر که در آن به‌منظور حذف اثر لبه­های انتهایی نیم­رُخ تا 512 ایستگاه گسترش داده شده است، مرزهای گرابن و موقعیت طولی­آن برآورد شده که در توافق خوبی با تفسیرهای زمین­شناسی و ژئوفیزیکی دیگر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Separation and reconstruction of residual and regional gravity sources in wavelet transform domain

نویسندگان [English]

  • Muhammad Ali Ahmadi
  • vahid Ebrahimzadeh Ardestani
  • Loghman Namaki
چکیده [English]

The wavelet transform is used to estimate geometrical parameters of two-dimensional cross sections of gravity sources in which the continuous wavelet transform shows the location of the potential field singularities in a geometrical pattern as a simple cone the apex of which tend to the corners of the source cross section. Within the space-scale framework, the continuous wavelet transform, in special scales domain related to the wavelength of causative body anomaly, the lines formed by joining the modulus maximum of the wavelet coefficients, intersect each other at the position of the point source or along the edges of the anomaly source (multi-scale edge detection method). However, the procedure may fail, since the observed anomalies are superpositions of effects of different sources. Therefore, the total anomaly signal is separated based on dividing its high to low frequencies into several levels. This method was applied to synthetic data of a complex model in which the shallow source, a structure with a triangular cross section is located above the intersection of two trapezoids with infinite lengths which are cross sections of a deep structure. Therefore, shallow and deep effects are often located in low and high levels, respectively. To attenuate the effect of shallow sources, a majority of the wavelet reconstruction coefficients of the signal were muted in low levels. Eventually, the whole of wavelet coefficients reconstructed and filtered anomaly signal due to the deeper sources resulted. Then, the signal was analyzed and the corners of the cross section of the deep source were estimated by the multi-scale edge detection method. Therefore, the effects due to the deeper sources from those of the shallower ones were reconstructed by a joint application of discrete wavelet transform as a powerful tool and continuous wavelet transform. The method was also applied to noisy data (4%).
    The available real data was that of Sardinia (Italy). From a geological point of view, it has a Paleozoic basement, consisting mainly of granitic metamorphic rocks; its western sector is intersected by an N-S trending Oligo-Miocene Rift (the Sardinia Rift) containing the Campidano graben the limits of which are the Gulfs of Oristano and Cagliari extended in the southern part of the island. The upper part of the depression is filled by a Pliocene-Quarternary sequence. In this research, the boundaries and the length position of the graben were estimated by applying the method to a profile consisting of 334 data points with a 0.6 km step, extended to 512 data points in order to avoid end effect of the edges, which was in good agreement with other geological and geophysical interpretations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • continuous wavelet transform
  • Discrete Wavelet transform
  • Filtering
  • gravity anomaly
  • multi-resolution analysis
  • multi-scale edge detection