نویسنده = محمدرضا حاتمی
تعداد مقالات: 7
6. مقایسه خطای مکان‌یابی زمین‌لرزه‌‌های محلی در روش‌‌های خطی‌شده و غیرخطی با استفاده از داده‌‌های شبیه‌سازی

دوره 6، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 127-140

وحید ملکی؛ محمدرضا حاتمی؛ ظاهرحسین شمالی؛ مهرداد پاکزاد


7. تعیین سازوکار زمین‌‌لرزه‌های پیچیده با بزرگی متوسط

دوره 5، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 111-134

بابک هجرانی؛ محمدرضا حاتمی؛ ظاهرحسین شمالی