نویسنده = فرحناز تقوی
پس پردازش برونداد مدل WRF برای پارامتر آب بارش شو با استفاده از داده های ماهواره ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1401

10.30499/ijg.2022.321906.1387

فرحناز تقوی؛ مجتبی جلالی


کاربرد تحلیل موجک در شناسایی رفتار بارش در مناطق غربی ایران

دوره 5، شماره 4، اسفند 1390، صفحه 13-30

فرحناز تقوی؛ ابوالفضل نیستانی؛ حسین محمدی؛ شیما رستمی جلیلیان


ارزیابی روش‌های زمین‌‌آماری مکانی در تعیین الگوی فضایی بارش: تحقیق موردی حوضه‌آبریز دریاچه نمک

دوره 5، شماره 4، اسفند 1390، صفحه 89-110

بردیا بیات؛ بنفشه زهزایی؛ فرحناز تقوی؛ محسن ناصری