دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، خرداد 1392 
نقش گردش‌های پوشن‌سپهر در بی‌هنجاری‌های اقلیمی‌ زمستان‌های 1386 و 1388‌

صفحه 89-104

سید مجید میررکنی؛ علیرضا محب‌الحجه؛ فرهنگ احمدی‌گیوی


زمین‌شناسی و اکتشافات ژئوفیزیکی در کانسار آهن ساغند

صفحه 116-132

امیر غلامی‌‌پور سی‌سختی؛ محمدرضا حیدریان شهری؛ خسرو ابراهیمی نصرآبادی؛ غلامرضا هاشمی مرند