نویسنده = علی مرادزاده
جانشینی سیال و مدل‌سازی پیشرو لرزه‌ای در یکی از مخازن ماسه‌سنگی ایران

دوره 13، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 100-116

بهاره فریدونی؛ علی مرادزاده؛ امین روشندل کاهو


تصویرسازی کانسار آهن اجت‌آباد با استفاده از داده‌های مغناطیس‌سنجی

دوره 10، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 61-72

محمد رضایی؛ علی مرادزاده؛ حمید آقاجانی؛ علی نجاتی


تحلیل­ طیفی داده­های مغناطیس هوایی به‌منظور اکتشاف ظرفیت­های زمین‌گرمایی استان آذربایجان شرقی

دوره 9، شماره 4، دی 1394، صفحه 94-103

الله‌یار خوجم‌لی؛ فرامرز دولتی ارده‌جانی؛ علی مرادزاده؛ علی نجاتی کلاته؛ سهیل پرخیال؛ محمد رضا رحمانی


ارزیابی تعیین بعُد ساختار­های ژئوالکتریک زیرسطحی و مدل­سازی وارون یک و دوبُعدی داده­های مگنتوتلوریک منطقه زمین‌گرمایی شمال غرب سبلان

دوره 9، شماره 3، مهر 1394، صفحه 30-44

اله یار خجم لی؛ علی مرادزاده؛ فرامرز دولتی ارده جانی؛ محمدرضا رحمانی؛ سهیل پرخیال


بهبود وارون‌سازی دوبُعدی داده‌های مگنتوتلوریک با استفاده از روش‌های خودکار انتخاب پارامتر منظم‌سازی

دوره 9، شماره 1، فروردین 1394

رضا قائدرحمتی؛ علی مرادزاده؛ نادر فتحیان‌‌پور؛ سونگ کن لی


کاربرد تحلیل مکان عدد موج در اکتشافات مغناطیس‌سنجی

دوره 8، شماره 2، تیر 1393، صفحه 81-91

امین روشندل؛ علی نجاتی کلاته؛ علی مرادزاده؛ فرامرز دولتی ارده جانی


مدل‌سازی وارون و تفسیر دو‌بُعدی داده‌‌های نیم‌رخ‌‌زنی آرایه الکترومغناطیسی (EMAP)

دوره 7، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 64-78

رضا قائدرحمتی؛ علی مرادزاده؛ نادر فتحیان‌‌پور؛ سهیل پرخیال