کلیدواژه‌ها = تخلخل
تعداد مقالات: 8
2. امکان‌سنجی وارون‌سازی احتمالاتی داده‌های لرزه‌ای با هدف تخمین تخلخل برای مخزن کربناته

دوره 15، شماره 1، بهار 1400، صفحه 105-123

10.30499/ijg.2020.256860.1300

اکبر حیدری؛ نوید امینی؛ توماس میر هنسن؛ حامد امینی؛ محمد امامی نیری


5. کاربرد تبدیل آدامار در جداسازی رخساره‌های مخزن

دوره 6، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 1-11

محمدرضا ابراهیمی؛ محمدعلی ریاحی


6. بررسی بهبود برآورد تخلخل به کمک ترکیب روش‌‌های زمین‌‌آماری با تبدیل نشانگر‌‌های چندگانه

دوره 6، شماره 1، بهار 1391، صفحه 95-106

علی حمیدی حبیب؛ محمدعلی ریاحی؛ غلامحسین نوروزی


7. برآورد توزیع تخلخل مخزن از نشانگر‌های لرزه‌ای با استفاده از مدل عصبی- فازی NEFPROX در دشت گرگان

دوره 5، شماره 1، بهار 1390، صفحه 1-15

احمد اشتری تلخستانی؛ مجید نبی بیدهندی؛ جواد جمالی


8. ارتباط تراکم‌‌پذیری منافذ با ضریب سیمان‌‌شدگی با هدف تأثیر بافت و نوع تخلخل در سنگ‌های کربناته

دوره 3، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 45-57

عزت اله کاظم زاده؛ جعفر ولی؛ حسام آلوکی بختیاری