دوره و شماره: دوره 11، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 1-189 
تفسیر ناهنجاری‌های مغناطیسی معادن غربی سنگ آهن سنگان با استفاده از اطلاعات زمین‌شناسی و گمانه‌ها

صفحه 87-109

عباس گل محمدی؛ محمد رضا حیدریان شهری؛ سید احمد مظاهری؛ بهنام رحیمی؛ محمد حسن کریم پور