کلیدواژه‌ها = زاگرس
تعداد مقالات: 7
1. ارزیابی پویایی لرزه زمین‌ساختی در کمربند چین‌خورده و رانده زاگرس به کمک نسبت نرخ گشتاور لرزه‌ای و ژئودتیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 تیر 1400

10.30499/ijg.2021.284309.1326

سعید زارعی؛ صدیقه مهدیپور؛ سید رضا منصوری


2. A Comparison of impedance invariants and GB decomposition method for magnetotelluric data analysis; a case study from shallow sedimentary basins of SW Iran

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1400

10.30499/ijg.2021.253584.1297

منصوره منتهایی؛ سکینه نجفی


4. سازوکار گسله پیشانی کوهستان (MFF) زاگرس در طول جغرافیایی 46 تا 5/48 درجه شرقی

دوره 11، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 93-106

ستوده محمدنیا؛ محمد رضا عباسی؛ غلام جوان دلویی؛ محسن ازقندی


5. ساختار پوسته در جنوب و جنوب شرق ایران براساس توابع انتقال گیرنده و پاشندگی سرعت گروه امواج ریلی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 156-175

مهدی عزیزی؛ افسانه نصرآبادی؛ محمدرضا سپهوند


7. تحلیل پس‌لرزه‌ای زمین‌لرزه 5 فروردین ماه 1385 فین (MW = 5.9) (ایران- زاگرس)

دوره 4، شماره 1، تابستان 1389، صفحه 17-32

حسین ایلاغی؛ فرزام یمینی فرد؛ محمد تاتار