دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، اسفند 1388 

مقاله پژوهشی‌

محاسبه بزرگای M1 برای زلزله‌های ناحیه تهران

صفحه 1-11

سید خلیل متقی؛ عبدالرضا قدس؛ حمیدرضا سیاه‌کوهی


مدل‌سازی سه‌بُعدی بی‌هنجاری‌های گرانی با استفاده از روش‌ شبکه‌های عصبی تحمیلی

صفحه 77-90

میثم عابدی؛ احمد افشار؛ وحید ابراهیم‌زاده اردستانی؛ غلامحسین نوروزی؛ کارو لوکس