دوره و شماره: دوره 17، شماره 1، اسفند 1401، صفحه 1-261 
روش‌ها و چالش‌های قرائت فازهای بازتابی از موهو

صفحه 109-128

10.30499/ijg.2022.351628.1444

فاطمه علی دوست؛ اسماعیل بایرام نژاد؛ ظاهرحسین شمالی


جستجوی نواحی مستعد نصب سلول‌های خورشیدی در استان گلستان با استفاده از داده‌های دیده‌بانی، GEOS-5 و ERA5

صفحه 163-184

10.30499/ijg.2022.341806.1425

سکینه خان سالاری؛ محمد کردجزی؛ عثمان مجیدی؛ عبدالجبار ملا عرازی؛ عباس رنجبر سعادت آبادی


توزیع ازون وردسپهری در منطقه جنوب غرب آسیا و عوامل مؤثر بر آن

صفحه 185-204

10.30499/ijg.2022.344755.1429

مهسا دامن افشان؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ امید علیزاده؛ میکائیل اسپرنگر


منشاء گلفشان‌های فعال قارنیارق و نفتلیجه در دشت گرگان، ایران

صفحه 238-243

10.30499/ijg.2022.346702.1435

سمیه کلانه؛ فرزین قائمی؛ سیدرضا موسوی حرمی؛ حسین مهاجر سلطانی